Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Sportowego „Promień” Żary
By promienzary.com On 7 maja, 2018 At 09:50 PM | Categorized As Aktualności promowane, Komunikaty, Pozostałe aktualności | With 0 Comments

Zarząd K.S. „Promień” Żary zwołuje na dzień 8 czerwca 2018 r. (piątek) Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków K.S. „Promień” Żary. Zebranie odbędzie się o godzinie 18.30 (I termin) lub w przypadku braku odpowiedniej ilości członków K.S. „Promień” Żary o godz. 18.45 (II termin). Zebranie odbędzie w świetlicy budynku K.S. „Promień” w Żarach, ul. Zwycięzców 38.

PORZĄDEK OBRAD

I. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA
1. Powitanie .
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta.
3. Odczytanie porządku obrad Walnego Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
6. Odczytanie listy Członków K.S.”Promień” Żary uprawnionych do głosowania.
7. Określenie sposobu i trybu głosowania.

II. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA.
1. Sprawozdanie z działalności K.S.”Promień” Żary za 2017 r.
2. Informacja o stanie finansów K.S.”Promień” Żary za 2017 r.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
4. Głosowanie i podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowo-księgowego K.S.”Promień” Żary za 2017 r.
5. Wolne wnioski i dyskusja.
6. Zakończenie Walnego Zebrania Członków K.S.”Promień” Żary.

ZARZĄD K.S.”PROMIEŃ” ŻARY PROSI CZŁONKÓW K.S.”PROMIEŃ” ŻARY
O PUNKTUALNOŚĆ I OBECNOŚĆ NA ZEBRANIU.

About -

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*