Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków K.S. „Promień” Żary
By promienzary.com On 4 maja, 2017 At 10:36 AM | Categorized As Aktualności promowane, Komunikaty | With 0 Comments

Na podstawie § 17 pkt 1 , § 20 pkt 1 oraz § 23 ust. 6 statutu Klubu Sportowego „Promień” Żary Zarząd K.S. „Promień” Żary zwołuje na dzień 9 czerwca 2017 r. (piątek) walne zebranie sprawozdawcze członków K.S. „Promień” Żary. Zebranie odbędzie się o godzinie 18.00 (I termin) lub w przypadku braku odpowiedniej ilości członków K.S. „Promień” Żary  o godz. 18.15 (II termin). Zebranie odbędzie w świetlicy budynku K.S. „Promień” w Żarach, ul. Zwycięzców 38.

PORZĄDEK OBRAD
I.    CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA
1.    Powitanie .
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta.
3.    Odczytanie porządku obrad Walnego Zebrania.
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5.    Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
6.    Odczytanie listy Członków K.S.”Promień” Żary uprawnionych do głosowania.
7.    Określenie sposobu i trybu głosowania.
II.    CZĘŚĆ MERYTORYCZNA.
1.    Sprawozdanie z działalności K.S.”Promień” Żary za 2016 r.
2.    Informacja o stanie finansów K.S.”Promień” Żary za 2016 r.
3.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
4.    Głosowanie i podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowo-księgowego K.S.”Promień” Żary za 2016 r.
5.    Głosowanie i podjęcie Uchwał w sprawie zmian w Statucie K.S.”Promień” Żary.
6.    Wolne wnioski i dyskusja.
7.    Zakończenie Walnego Zebrania Członków K.S.”Promień” Żary.

ZARZĄD K.S.”PROMIEŃ” ŻARY
PROSI CZŁONKÓW K.S.”PROMIEŃ” ŻARY
O PUNKTUALNOŚĆ I OBECNOŚĆ NA ZEBRANIU.

Żary 02.05.2017 r.

About -

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*